INSCHRIJVEN OP 1 EN 2 JULI 2007


Beste belangstellenden,
Ik mag u officieus meedelen dat we vanaf 1 juli 2007 de beschikking krijgen over het oude schoolgebouw in het centrum van Munte (anno 1905), een beschermd monument. We zijn er ons van bewust dat de aanvankelijke onzekerheid omtrent de huisvesting mogelijks een hinderpaal is geweest om de stap te zetten naar de inschrijving van uw kind(eren) op onze school.
Daarom organiseren we op die eerste dag dat de lokalen te onzer beschikking zijn, nl. zondag1 juli tussen 10u00 en 12u00 een extra inschrijvingssessie,waarop u tevens al een blik kan werpen op de huidige toestand van de gebouwen. Er is heel wat werk aan, maar de meeste betrokken ouders steken graag de handen uit de mouwen, en samen zullen we er tegen 1 september 2007 iets moois van maken.
Ook op maandag 2 juli tussen 18u00 en 20u00 is er een extra inschrijvingssessie in de schoolgebouwen te Munte
Groeten,
Stan Verhoeven
Projectcoƶrdinator